FRESH to the POINT הכנה קצרה ומהירה לבוגרים, לקראת תפקיד ראשון

 אז איך עוברים ראיון עבודה? איך מתכוננים למפגש הראשוני עם המראיין? מאין יגיע הבטחון שלך?

בפגישה אישית אחת בת 3 שעות נערוך סימולציה, נלמד את הדרך שלך להתראיין, נבחן מה עשית נכון ומה פחות, מה המסר שהעברת, אילו נקודות מעוררות תהיות וספקות אצל המראיין. נבנה מחדש את הדרך הטבעית והקלה עבורך להתראיין, נעלה את רמת הבטחון העצמי, נלמד לעקוף מכשולים ונענה על השאלות הקשות והמטרידות.

  בהצלחה.זו תהייה הכנה אינטנסיבית המחוללת שינוי ומביאה אותך לעבר המטרה- לעבור ראיונות עבודה.