Head hunting

Head hunting , גישה המאפשרת לארגון לאתר מועמדים ייחודיים לתפקיד כאשר הם אינם מחפשים אלא מועסקים באותה עת על ידי ארגון אחר. הפניות הינן ממוקדות אל בעל תפקיד מסוים המתאים לתפקיד מוגדר או בעל מומחיות מיוחדת, אותו נדרש "לשלוף" ממקום ספציפי או למועמדים בעלי חתך או התמחות טכנולוגית המאותרים באמצעים פרואקטיבים.

מדוע התהליך ייחודי?

שלא בדומה להשמה, המתבססת על "מירב המאמצים" - תהליך זה מחויב לתוצאות
תהליך האיתור מתבצע בקרב שוק המועסקים – באמצעות פניה יזומה לאנשים שלא מחפשים, שלא שולחים קו"ח, ואשר לא נמצאים במאגרים של חברות השמה.
התהליך מתבצע בחשאיות מרבית מחוץ לכותלי החברה המחפשת ועל ידי אדם מקצועי חיצוני המחויב לשמור על הגינות ועל כבודם ופרטיותם של כל המעורבים.

התהליך מתאים במיוחד

לחברות המחפשות פרופילים טכנולוגיים ייחודיים המצויים במחסור לסטארט- אפים הנמצאים בראשית דרכם
לחברות המחפשות בחשאיות מנהל בכיר בעל ניסיון רב בתחום עיסוקן
חברות המעוניינות שעבודת החיפוש תיעשה מחוץ לארגון מסיבות אחרות