HR Outsourcing

Head hunting

Head hunting , גישה המאפשרת לארגון לאתר מועמדים ייחודיים לתפקיד כאשר הם אינם מחפשים אלא מועסקים באותה עת על ידי ארגון אחר. הפניות הינן ממוקדות אל בעל תפקיד מסוים המתאים לתפקיד מוגדר או בעל מומחיות מיוחדת, אותו נדרש "לשלוף" ממקום ספציפי או למועמדים בעלי חתך או התמחות טכנולוגית המאותרים באמצעים פרואקטיבים.

ניהול תהליכי גיוס

ניהול תהליכי גיוס בחברה המחפשת בעלי תפקידים חדשים מאפשר לבצע תהליך גיוס אסטרטגי, יעיל, מהיר וממוקד המתאפיין במקצועיות, איכות, ובעמידה ביעדים ובלוחות זמנים באופן המאפשר לחברה להתחייב לפרויקטים ולעמוד ביעדים ומשחרר את ההנהלה הבכירה מהשקעת זמן ומשאבים בפעילויות שאינן מרכז התמחותה.